Privatumo politika

Šios taisyklės sudarytos norint užtikrinti Jūsų ir internetinės svetainės www.eglekazokaite.com teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes. Suprasdami asmens duomenų apsaugos poreikį ir svarbą, renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie yra reikalingi mūsų veiklai vykdyti tinkamai ir gerinti ją. Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėtai ir sąžiningai, užtikrindami, kad duomenys būtų saugūs, konfidencialūs bei tinkamai saugomi.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis remiamės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamentu ir kitais taikytinais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, o taip pat kompetentingų institucijų priimtais dokumentais, nustatytais reikalavimais bei teisėtais nurodymais. Svetainės lankytojas naudodamas www.eglekazokaite.com sutinka, kad perskaitė šį dokumentą ir sutinka su visomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei klientas nenori laikytis šių taisyklių aprašytų šiame dokumente, tai klientas neturi teisės naudotis svetainės paslaugomis. Kokią informaciją mes renkame?
Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:
• informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių, amžių, lytį);
• bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

Kaip naudojame slapukus?

Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html . Pas mus besireklamuojantieji arba mokėjimo paslaugų teikėjai irgi gali siųsti Jums slapukus. Savo interneto svetainėje mes skelbiame Google Adsense interesais paremtas reklamas. Jas taip, kad atspindėtų Jūsų interesus, parenka Google. Kad nustatytų Jūsų interesus, Google seks Jūsų elgesį internete naudodama slapukus. Jūs galite peržiūrėti, ištrinti ir pridėti interesų kategorijas, susietas su Jūsų naršykle, naudodami Google bendrovės Ads Preference Manager, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/. Jūs galite atsisakyti Adsense partnerių tinklo slapuko adresu http://www.google.com/privacy_ads.html . Tačiau šiame atsisakymo mechanizme naudojamas slapukas, ir jeigu Jūs ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio, tai Jūsų atsisakymas nebus išsaugotas. Kad užsitikrintumėte, jog atsisakymas būtų išsaugotas konkrečiai naršyklei, turėtumėte naudoti Google naršyklės įskiepį, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/plugin . Dauguma naršyklių leidžia Jums nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia Jums nepriimti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, Internet Explorer naršyklėje galite atsisakyti visų slapukų spausdami „Tools“ > „Internet Options“ > „Privacy“ ir pasirinkdami „Block all cookies“ (tai daroma paslenkant perjungiklį). Tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant šią.Tvarkydami Jūsų asmens duomenis remiamės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamentu ir kitais taikytinais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, o taip pat kompetentingų institucijų priimtais dokumentais, nustatytais reikalavimais bei teisėtais nurodymais. Svetainės lankytojas naudodamas www.eglekazokaite.com sutinka, kad perskaitė šį dokumentą ir sutinka su visomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei klientas nenori laikytis šių taisyklių aprašytų šiame dokumente, tai klientas neturi teisės naudotis svetainės paslaugomis. Kokią informaciją mes renkame?
Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:
• informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių, amžių, lytį);
• bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

Kur naudojame lankytojų asmeninius duomenis?

Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams: Interneto svetainei administruoti;
Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
Susisiekti su Jumis, kad galėtume tinkamai vykdyti savo veiklą.
Reklamos efektyvumo, tikslingumo įvertinimui.
Svetainės lankytojas naudodamas www.eglekazokaite.com sutinka, kad perskaitė šį dokumentą ir sutinka su visomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei klientas nenori laikytis šių taisyklių aprašytų šiame dokumente, tai klientas neturi teisės naudotis svetainės paslaugomis. Kokią informaciją mes renkame?
Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:
• informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių, amžių, lytį);
• bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

Kokias teisias turi lankytojai?

Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
reikalauti pateikti, jeigu tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
Interneto svetainei administruoti;
Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
Susisiekti su Jumis, kad galėtume tinkamai vykdyti savo veiklą.
Reklamos efektyvumo, tikslingumo įvertinimui.
Svetainės lankytojas naudodamas www.eglekazokaite.com sutinka, kad perskaitė šį dokumentą ir sutinka su visomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei klientas nenori laikytis šių taisyklių aprašytų šiame dokumente, tai klientas neturi teisės naudotis svetainės paslaugomis. Kokią informaciją mes renkame?
Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:
• informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių, amžių, lytį);
• bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.
žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
reikalauti pateikti, jeigu tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
Interneto svetainei administruoti;
Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
Susisiekti su Jumis, kad galėtume tinkamai vykdyti savo veiklą.
Reklamos efektyvumo, tikslingumo įvertinimui.
Svetainės lankytojas naudodamas www.eglekazokaite.com sutinka, kad perskaitė šį dokumentą ir sutinka su visomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei klientas nenori laikytis šių taisyklių aprašytų šiame dokumente, tai klientas neturi teisės naudotis svetainės paslaugomis. Kokią informaciją mes renkame?
Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:
• informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių, amžių, lytį);
• bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.